ประวัติศาสตร์ดนตรี

Go down

ประวัติศาสตร์ดนตรี

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Sat Nov 13, 2010 9:31 am


ภาพนี้ คาดว่าคือกลองแต๊ก
/กลองเล็กก่อนการพัฒนามาเป็นกลองในรูปแบบปัจจุบัน
กลองแต๊ก/กลองเล็ก
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : อาจมาจากเป็นกลองที่มีขาดเล็กกว่ากลองใหญ่ หรือมีเสียงที่ตีแล้วดังออกมาแต๊กๆ
ประวัติ : กลองแต็กหรือกลองเล็กเริ่มเป็นที่นิยมของทหารรับจ้างชาวสวิส ในช่วงคริสตศวตวรรษที่ 15-16 ซึ่งต่อเนื่องมาจากการตีกลองในกองทัพของเติร์กออตโตมาน (ปัจจุบันคือตุรกี)
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 小鼓 พินอิน : xiăo gŭ


กลองควอด/เทเนอร์
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : เทเนอร์แปลว่า แนวโน้มหรือเสียงร้องระดับสูงสุดของผู้ชาย ที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วรวมกับคำว่ากลอง หรือควอดที่แปลว่าแฝดสี่ รวมกับคำว่ากลอง
ประวัติ : เป็นกลองที่ถูกตั้งชื่อให้ต่างไปจากลองแต๊กโดยนักประพันธ์เพลงช่วงกลางคริสตวรรษที่ 19
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 高音鼓 พินอิน : gão yīn gŭ


ภาพ กลองใหญ่ของตุรกีซึ่งต่อมาถูกพัฒนามาเป็นกลองใหญ่ในปัจจุบัน
กลองใหญ่
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : เพราะเป็นกลองที่มีขนาดใหญ่
ประวัติ : กลองนี้เป็นที่รู้ของชาวยุโรปในช่วงคริสตศวตวรรษที่ 14 โดยชาวตุรกีจนถึง คริสต์ศตวรรษที่ 19 จึงเริ่มมีการพัฒนาจนเป็นรุปแบบในปัจจุบัน
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 大鼓 พินอิน : dà gŭ


ภาพ คลาริเน็ตสมัยก่อนที่ทำจากไม้ 4 คีย์ ในปีค.ศ. 1760
คลาริเน็ต
ผู้ประดิษฐ์ : คลาริเน็ตได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวเยอรมันชื่อ Johann Christoph Denner เมื่อราวปี ค.ศ. 1700 และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในวงออร์เคสตราเมื่อปี ค.ศ. 1780
ที่มาของชื่อ : มาจากภาษาอิตาเลียนว่า Clarino (แปลว่า ทรัมเป็ตชนิดหนึ่ง) เติม et ที่มีความหมายว่า เล็กน้อย
ประวัติ : คลาริเน็ตได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวเยอรมันชื่อ Johann Christoph Denner เมื่อราวปี ค.ศ. 1700 และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในวงออร์เคสตราเมื่อปี ค.ศ. 1780 (แคริเน็ตเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีโปรดของโมซาร์ท) และแทนที่โอโบในวงโยธวาทิตได้ในที่สุด
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 單簧管 พินอิน : dãn huáng guăn


ภาพ ฉาบกรีกสำริดโบราณ ก่อน ค.ศ. 5 ศตวรรษ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
ฉาบ
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : เสียงที่ตีออกมาเป็นจังหวะ “ฉาบๆ”
ประวัติ : เป็นเครื่องดนตรีโบราณอย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์รู้จักการนำโลหะมากระทบให้เกิดเสียงดนตรีเกิดขึ้น
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 钹 พินอิน : bó


ภาพ อดอล์ฟ แซกซ์ผู้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟน
แซ็กโซโฟน
ผู้ประดิษฐ์ : อดอล์ฟ แซกซ์ ชาวเบลเยียม ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ใน ค.ศ. 1841
ที่มาของชื่อ : มาจากนามสกุลของ อดอล์ฟ แซกซ์
ประวัติ : อดอล์ฟ แซกซ์ (Adolphe Sax) มีชื่อจริงว่า Antoine-Joseph Sax แต่คนทั่วไปเรียกเขาว่า Adolphe Sax เป็นชาวเบลเยียมเกิดที่เมืองดินานท์ (Dinant) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1814 บิดาชื่อ ชาร์ล โจเซฟ แซกซ์ (Charles Foseph Sax) เป็นนักดนตรีเป่าฟลุตและคลาริเนต นอกจากนี้แล้วบิดาของเขายังมีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานท์อีกด้วย ประมาณปี ค.ศ. 1815 บิดาเขาได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ อดอล์ฟ แซกซ์ ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆ จากบิดา ในขณะเดียวกัน อดอล์ฟ แซกซ์ ยังได้ศึกษาดนตรีที่สถาบันดนตรีแห่งกรุงบรัสเซลส์ โดยเรียนเป่าฟลุตและคลาริเนต
ในปี ค.ศ. 1830 อดอล์ฟ แซกซ์ ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีของเขาเป็นครั้งแรก โดยมีฟลุตและคลาริเนตซึ่งทำด้วยงาช้าง แสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ ในปี ค.ศ. 1838 เขาได้ลิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์เบสคลาริเนต ระหว่างปี ค.ศ. 1840-1841 เขาได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนและนำออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ใน ค.ศ. 1841 แต่คณะกรรมการไม่ได้มอบรางวัลให้แก่เขาโดยอ้างว่าอายุน้อย ในที่สุดเขาได้ย้ายไปตั้งร้านประดิษฐ์และซ่อมเครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 1842 ร้านของเขาได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะเครื่องลมไม้และเครื่องทองเหลืองในสมัยนั้น เขาเสียชีวิตในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1894 ที่กรุงปารีสเมื่ออายุ 60 ปี ในระยะต้นของต้นคริสต์ศตรรษที่ 20 บริษัทเฮนรี่ เซลเมอร์แห่งปารีสได้ซื้อร้านของอดอล์ฟ แซกซ์ ต่อของเขามาดำเนินการแทน และได้ผลิตแซกโซโฟนยี่ห้อ เซลเมอร์ ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน : 萨克斯风 พินอิน : sà kè sī feng


ทรอมโบน
ผู้ประดิษฐ์ : มีหลายแนวคิดมากว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์
ที่มาของชื่อ : มาจากภาษาอิตาเลียน คำว่า tromba ที่แปลว่าทรัมเป็ต และเติมคำว่า one ให้มีความหมายว่าใหญ่ลงไป ดังนั้นทรอมโบนหมายถึง ทรัมเป็ตขนาดใหญ่
ประวัติ : ทรอมโบน เป็นแตรซึ่งใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในพิธีศาสนาและพิธียุรยาตราร่วมกับแตรโบราณ
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน : 长号 พินอิน : cháng hào


ภาพ ทรัมเป็นพื้นเมือง ค.ศ. 300 ที่พิพิธภัณฑ์ลาร์โก กรุงลิมา ประเทศเปรู
ทรัมเป็ต
ผู้ประดิษฐ์ : ผู้ประดิษฐ์มีหลายนามมาก แต่ในปี ค.ศ. 1814 Heinrich Stoelzel และ Friedrich Bluhmel (รู้สึกว่าทั้งคู่เป็นชาวเยอรมัน) ได้ประดิษฐ์เครื่องตรีที่มีลักษณะแบบทรัมเป็ตในปัจจุบันมากที่สุด
ที่มาของชื่อ : มาจากคำว่า triumph ที่แปลว่า เกี่ยวกับชัยชนะ, การฉลองชัยชนะ, ความยินดีในชัยชนะ, ประสบความสำเร็จ ฯลฯ
ประวัติ : ทรัมเป็ตมีวิวัฒนาการมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเริ่มจากแตรสัญญาณที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือในทางทหาร แต่แตรลักษณะนั้นโดยมากจะไม่มีปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง ทำให้ไม่สามารถสร้างระดับเสียงที่แตกต่างกันได้มากนัก จนกระทั่งมีการคิดประดิษฐ์ปุ่มกดและกลไกต่างๆเข้าไปภายหลังในสมัยยุคกลาง โดยเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง สามารถพบเห็นได้ในวงหลากหลายรูปแบบตั้งแต่วงพื้นบ้านของเม็กซิกัน (mariachi) วงแจ๊ซ วงโยธวาทิต จนถึงวงออเคสตราขนาดใหญ่ หรือแม้แต่วงดนตรีป๊อป-ร็อคสมัยใหม่
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน : 小号 พินอิน : xiăo hào


ทูบา
ผู้ประดิษฐ์ : Wilhelm Wieprecht และ Carl Moritz ในปี ค.ศ. 1835 ที่ประเทศปรัสเซีย (เยอรมนีในปัจจุบัน)
ที่มาของชื่อ : มาจากภาษาละตินมีความหมายว่า ทรัมเป็ต หรือ ฮอร์น
ประวัติ : เป็นเครื่องดนตรีได้สิทธิบัตรหมายเลขที่ 19 ที่เประเทศปรัสเซีย เมื่อวันที่ 12 กันยาน ค.ศ. 1835
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน: 大號 พินอิน : dà cháng


ภาพ Theobald Boehm ผู้ประดิษฐ์ฟลูต
ฟลูต
ผู้ประดิษฐ์ : (ชื่อภาษาอังกฤษ) Theobald Boehm
(ชื่อภาษาเยอรมัน) Theobald Böhm ชาวเยอรมัน ใน ปี ค.ศ. 1832
ที่มาของชื่อ : มาจากความหมายดั้งเดิมของภาษาละติน คำว่า flare แปลว่า เป่า
ประวัติ : ฟลูต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีแรก ๆ ของโลก ฟลูตที่เป่าตามแนวนอนพบครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อ 900 ปีก่อน คศ. ฟลูตได้ไปถึงยุโรปเมื่อราวปี ค.ศ. 1100 ฟลูตในช่วงปี ค.ศ. 1700 นั้นผลิตจากไม้และมีคีย์ 1-4 คีย์ ในศตวรรษที่ 19 จำนวนคีย์ได้เพิ่มเป็น 8 คีย์ ในปี ค.ศ. 1832 ผู้ผลิตเครื่องดนตรีชาวเยอรมันชื่อ Theobald Boehm ได้คิดค้นระบบการวางนิ้วของฟลูตใหม่ และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตจากไม้เป็นโลหะ ทำให้ฟลูตสามารถเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเสียงเจิดจ้าขึ้น ระบบเดียวกันนี้ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ โอโบ คลาริเน็ต และแซกโซโฟนด้วย
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศหญิง
ชื่อภาษาจีน : 笛 พินอิน : dí


ภาพ เครื่องดนตรีเซอร์แพนท์ ที่ต่อมาพัฒนาเป็นยูโฟเนียม
ยูโฟเนียม
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : มาจากภาษากรีกหมายถึงเสียงดี
ประวัติ : เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากเซอร์แพนท์ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณ (เซอร์แพนท์แปลว่า งู)
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน : 上低音號 พินอิน : shàng dī yīn hào


ภาพฮอร์นในสมัยก่อนที่ทำจากเขาสัตว์
ฮอร์น
ผู้ประดิษฐ์ : ไม่ทราบแน่ชัด
ที่มาของชื่อ : ฮอร์นมีความหมายอีกอย่างว่าเขาสัตว์ ฮอร์นพัฒนามาจากเขาสัตว์แม้ในปัจจุบันจะเปลี่ยนวัสดุที่เป่าจากเขาสัตว์มาเป็นทองเหลืองแล้วก็ตาม
ประวัติ : เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากการเป่าเขาสัตว์ของคนสมัยก่อน
เพศในภาษาฝรั่งเศส : เพศชาย
ชื่อภาษาจีน : 法国号 พินอิน : fă guó hào

จาก
en.wikipedia.org
th.wikipedia.org
www.boopadoo.net
www.ehow.com
www.google.com
www.greenwych.ca
www.thaigooview.com


แก้ไขล่าสุดโดย Volwar เมื่อ Wed Mar 30, 2011 10:14 am, ทั้งหมด 5 ครั้ง

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประวัติศาสตร์ดนตรี

ตั้งหัวข้อ by *!!~AlFeiLai~!!* on Sun Nov 14, 2010 6:18 pm

ฮอร์นแบบภาษาจีนอ่านยาก ฮ้ากก llorz
*!!~AlFeiLai~!!*
*!!~AlFeiLai~!!*
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 265
คะแนน : 299
คะแนนชื่อเสียง : 21
Join date : 28/03/2010
Age : 22
ที่อยู่ : Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว https://twitter.com/spellsunnn

ขึ้นไปข้างบน Go down

นักบุญเซซีลีอา องค์อุปถัมป์ของการดนตรี

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Mon Nov 22, 2010 8:29 pm


นักบุญ เซซีลีอาพรหมจารีและมรณสักขี
ชื่อภาษาจีน 圣则济莉亚 shèng zé jĭ lì yà (圣 หมายถึง Saint แปลว่านักบุญไว้นำหน้า ชื่อตรงๆ คือ 则济莉)
ระลึกถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน
สัญลักษณ์ ขลุ่ย, ออร์แกน, ดอกกุหลาบ, ไวโอลิน, พิณ, ฮาร์พซิคอร์ด, การร้องเพลง
องค์อุปถัมภ์ ดนตรีศาสนา, นักดนตรี, กวี


เราไม่ทราบรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับนักบุญองค์นี้ แต่ก็มีเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมา
ใน ช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 3 บทขับร้องถึงเธอที่โบราณมากบทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า “Cantantibus Organis” ได้ทำให้เธอได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของการดนตรี อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่าโบสถ์ที่ได้สร้างถวายเป็นเกียรติแด่เธอนั้นต้องสร้างก่อนปี 313 และการฉลองเป็นเกียรติแด่เธอในโบสถ์นี้ก็ได้รับการยืนยันว่าได้ทำการฉลองตั้งแต่ปี 545


นักบุญเซซีลีอา เป็นตัวแทนของผู้ที่ยึดถือความเป็นพรหมจรรย์เป็นอุดมการณ์ และมิใช่เพียงพรหมจรรย์ปกติทั่วไปเท่านั้น แต่คือความเป็นพรหมจรรย์ที่ได้ยกถวายแด่พระเจ้าที่ได้ทำให้เธอศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเป็นมรณสักขีด้วย นอกนั้นเธอยังเป็นตัวแทนของการคอยระแวดระวังเอาใจใส่ตื่นเฝ้าตามประสาคริสตชนซึ่งในวันนี้บทขับร้องถวายเป็นเกียรติแด่เธอ และพระเยซูเจ้าเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในพระวรสารด้วย


นักบุญเซซิลีอาเป็นบุตรีของขุนนางโรมันท่านหนึ่งในช่วงศตวรรษที่ 3 และได้ถวายคำปฎิญาณจะอุทิศชีวิตถือพรหมจรรย์แด่พระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตามบิดามารดาได้บังคับให้เธอแต่งงานกับบุรุษผู้สูงศักดิ์นามว่า "วาเลเรียน" เธอจึงบอกกับ เวเลเรียน ว่า เธอมีหมู่เทวดาห้อมล้อมเป็นเพื่อนอยู่ และหากเขาประสงค์จะแลเห็น เขาจะต้องถือความบริสุทธิ์ ซึ่งวาเลเรียนก็ได้ตอบตกลง ต่อมาท่านนักบุญเซซีลีอาก็แนะนำให้สามีของท่านไปเรียนคำสอนกับนักบุญเออร์บัน พระสันตะปาปา ณ สุสานใต้ดิน (คาตาคอมป์) จนสามีของท่านตัดสินใจรับศีลล้างบาป เมื่อกลับมาก็ปรากฎนิมิตขึ้นคือมีทูตสวรรค์นำมาลาลิลลี่ และมาลากุหลาบมาให้ท่านทั้งสอง นั่นคือท่านทั้งสองจะได้ถวายตนเป็นมรณสักขี ซึ่งนักบุญเซซิลิอายังได้ถวายพรหมจรรย์ด้วย นักบุญวาเลเรียนได้ชวนนักบุญทีเบอร์ทีอัสผู้เป็นน้องมารับศีลล้างบาปและร่วมกันประกาศข่าวดี ทางการโรมจึงประหารท่านทั้งสองเพราะการประกาศเรื่องพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นการลบหลู่ซีซาร์ผู้เป็นสมมติเทพ โดยยังไว้ชีวิตนักบุญเซซิลิอา เพราะต้องการจับนางมาสมรสเพื่อยึดสมบัติ แต่นางเซซิลีอาปฎิเสธ นางจึงถูกรนด้วยไอน้ำเดือด แต่พระเป็นเจ้าได้ช่วยเหลือเธอไว้ ทางการจึงสั่งให้ทหารนำตัวเธอไปตัดศีรษะ เพชฌฆาตลงดาบถึงสามครั้ง แต่ศีรษะเธอก็ไม่หลุดจากบ่า เธอได้รับบาดแผลฉกรรจ์ แต่ก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ถึง 3 วัน เธอได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเธอแด่พระสังฆราช เพื่อทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักร และได้รับศีลมหาสนิทก่อนสิ้นใจ ศพของเซซีลีอา ถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่า "กาตากอมป์" และได้รับการเชิญไปฝังไว้ในวิหารนักบุญเซซีลีอา กรุงโรม เมื่อเปิดหีบศพออก ปรากฏว่าร่างของเธอมิได้เน่าเปื่อย


นักบุญเซซิลีอาเป็นผู้ปราดเปรื่องในเครื่องดนตรีแขนงต่างๆ แต่นั่นก็ยังไม่เท่าความศรัทธาของท่านที่ทำให้ได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเหล่าทูตสวรรค์ ท่านจึงพากเพียรประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เลียนเสียงได้คล้ายคลึงเสียงทูตสวรรค์มากที่สุด ผลงานก็คือ ออร์แกน เครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่ร่วมโลกมาจนทุกวันนี้


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามีส่วนร่วมในการขับร้องของพระศาสนจักรซึ่งถือว่าเป็นการภาวนาที่เข้มข้น
2. ให้เราเป็นผู้ที่คอยตื่นเฝ้าระแวดระวังอยู่เสมอ เพราะพระคริสตเจ้ากำลังจะเสด็จมาและทรงอยู่ใกล้แล้ว
3. ขอให้การร่วมพิธีกรรมของเราทุกครั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีและเป็นการฉลองเสมอ
4. ให้เราต่อสู้กับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิดต่อศีลธรรม และการไม่รู้จักบังคับตัวด้วยเถิด

Cantantibus Organis บทเพลงที่กล่าวถึง นักบุญเซซีลีอา


ออร์แกนเครื่องดนตรีที่ท่านนักบุญเซซีลีอาประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งเลียนเสียงมาจากเสียงทูตสวรรค์มากที่สุด


ข้าแต่นักบุญเซซีลีอาช่วยวิงวอนเทอญ

จาก
th.wikipedia.org
www.catholic.or.th
www.newmana.com
www.saintrita.com
www.youtube.com


_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประวัติศาสตร์ดนตรี

ตั้งหัวข้อ by ray19537 on Wed Dec 15, 2010 9:08 pm

ข้อมูลสนุกคีนะคะ วันหลังเอามาลงอีกนะ

ray19537
F Class
F Class

จำนวนข้อความ : 2
คะแนน : 5
คะแนนชื่อเสียง : 3
Join date : 15/12/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประวัติศาสตร์ดนตรี

ตั้งหัวข้อ by *!!~AlFeiLai~!!* on Wed Dec 29, 2010 8:39 pm

งั้นเสียงออร์แกนก็คล้ายกับเสียงทูตสวรรค์น่ะซิคะ Shocked
*!!~AlFeiLai~!!*
*!!~AlFeiLai~!!*
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 265
คะแนน : 299
คะแนนชื่อเสียง : 21
Join date : 28/03/2010
Age : 22
ที่อยู่ : Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว https://twitter.com/spellsunnn

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: ประวัติศาสตร์ดนตรี

ตั้งหัวข้อ by Tabutuba on Sun Feb 06, 2011 3:41 pm

ชอบทูบา
ทูบามีท่อลมขนาดใหญ่ และมีความยาวตั้งเเต่ 9:12:14:16 และ 18 ฟุต
เเล้วเเต่ขนาด มีช่วงเสียงกว้าง 3 ออฟเทฟ เศษๆ ท่อลมเป็นทรงกรวย เเละมีลูกสูบ 3ถึง 4 ลูก
เสียงของทูบาที่ต่ำมาก มีชื่อเรียกว่า "พีเดิลโทน" นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวปกติทูบาทำหน้าที่
เป็นเเนวเบส ให้เเก่กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง
เสียงของทูบานั้นต่ำ ลึกนุ่มนวล ไม่เเตกพร่า เป็นฐานที่มั่นคง
เเละมีความลึกลับน่าค้นหา มีความน่าหลงไหลเฉพาะตัว
bounce Smile
Tabutuba
Tabutuba
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 155
คะแนน : 195
คะแนนชื่อเสียง : 29
Join date : 07/01/2011
Age : 21
ที่อยู่ : kkw Band

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ