วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

Go down

วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by benzsarocha on Tue Feb 22, 2011 4:24 am

ก่อนอื่นเลยคะ
เครดิต
http://www.statesymbolsusa.org/National_Symbols/American_Hollidays.html
มาดูวันอาหารแห่งชาติของอเมริกากันดีกว่าคะ
พระเจ้า้้ช่วย!!!~ อเมริกามีวันอาหารแห่งชาติเยอะมากคะ เกือบทุกวันเลย
มาดูสิเราเกิดวัน(อาหาร)อะไรกันเอ่ย?!?
เราเกิดวันคุกกี้เนยถั่วลิสงนะคะ

January


National Hot Tea Month
National Oatmeal Month
National Slow Cooking Month
National Soup Month

January 2 National Buffet Day
January 2 National Cream Puff Day
January 3 National Chocolate Covered Cherry Day
January 4 National Spaghetti Day
January 5 National Whipped Cream Day
January 6 National Shortbread Day
January 7 National Tempura Day
January 8 National English Toffee Day
January 9 National Apricot Day
January 10 National Bittersweet Chocolate Day
January 12 National Marzipan Day
January 13 National Peach Melba Day
January 14 National Hot Pastrami Sandwich Day
January 15 National Strawberry Ice Cream Day
January 16 National Fig Newton Day
January 20 National Buttercrunch Day
January 20 National Cheese Lover's Day
January 21 National Granola Bar Day
January 22 National Blonde Brownie Day
January 23 National Pie Day
January 23 National Rhubarb Pie Day
January 24 National Peanut Butter Day
January 25 National Irish Coffee Day
January 26 National Peanut Brittle Day
January 26 National Pistachio Day
January 28 National Blueberry Pancake Day
January 29 National Cornchip Day
January 30 National Croissant Day
January 31 National Popcorn Day

February

National Cherry Month
National Grapefruit Month
National Hot Breakfast Month
National Macadamia Nut Month
National Snack Food Month

February 19-25 National Pancake Week

February 1 National Baked Alaska Day
February 3 National Carrot Cake Day
February 4 National Homemade Soup Day
February 4 National Stuffed Mushroom Day
February 7 National Fettuccine Alfredo Day
February 8 National Molasses Bar Day
February 9 National Bagels and Lox Day
February 10 National Cream Cheese Brownie Day
February 11 National Peppermint Patty Day
February 12 National Plum Pudding Day
February 13 National Tortellini Day
February 14 National Cream-Filled Chocolates Day
February 15 National Gumdrop Day
February 16 National Almond Day
February 17 National Indian Pudding Day
February 19 National Chocolate Mint Day
February 20 National Cherry Pie Day
February 21 National Sticky Bun Day
February 22 National Cook a Sweet Potato Day
February 22 National Margarita Day
February 23 National Banana Bread Day
February 24 National Tortilla Chip Day
February 25 National Chocolate-Covered Peanuts Day
February 25 National Clam Chowder Day
February 26 National Pistachio Day
February 27 National Chocolate Cake Day
February 27 National Strawberry Day
February 27 National Kahlua Day
February 28 National Chocolate Souffle Day

March

National Caffeine Awareness Month
National Celery Month
National Flour Month
National Frozen Food Month
National Noodle Month
National Nutrition Month
National Peanut Month
National Sauce Month

March 1 National Peanut Butter Lover's Day
March 1 National Fruit Compote Day
March 2 National Banana Cream Pie Day
March 3 National Cold Cuts Day
March 3 National Mulled Wine Day
March 4 National Poundcake Day
March 5 National Cheese Doodle Day
March 6 National Frozen Food Day
March 6 National White Chocolate Cheesecake Day
March 7 National Crown Roast of Pork Day
March 7 National Cereal Day
March 8 National Peanut Cluster Day
March 9 National Crabmeat Day
March 10 National Blueberry Popover Day
March 11 Oatmeal Nut Waffles Day
March 12 National Baked Scallops Day
March 13 National Coconut Torte Day
March 14 National Potato Chip Day
March 15 National Peanut Lovers Day
March 15 National Pears Helene Day
March 16 National Artichoke Heart Day
March 18 National Lacy Oatmeal Cookie Day
March 19 National Poultry Day
March 19 National Chocolate Caramel Day
March 20 National Ravioli Day
March 21 National French Bread Day
March 23 National Chip and Dip Day
March 23 National Melba Toast Day
March 24 National Chocolate Covered Raisins Day
March 25 National Lobster Newburg Day
March 26 National Waffle Day
March 26 National Nougat Day
March 27 National Spanish Paella Day
March 28 National Black Forest Cake Day
March 29 National Lemon Chiffon Cake Day
March 30 Turkey Neck Soup Day
March 31 National Clams on the Half Shell Day

April

National Fresh Celery Month
National Pecan Month
National Soft Pretzel Month
National Soyfoods Month

April 12-18 National Egg Salad Week

April 1 National Sourdough Bread Day
April 2 National Peanut Butter and Jelly Day
April 3 National Chocolate Mousse Day
April 4 National Cordon Bleu Day
April 5 National Raisin & Spice Bar Day
April 6 National Caramel Popcorn Day
April 7 National Coffee Cake Day
April 8 National Empanada Day
April 9 National Chinese Almond Cookie Day
April 10 National Cinnamon Crescent Day
April 11 National Cheese Fondue Day
April 12 National Licorice Day
April 13 National Peach Cobbler Day
April 14 National Pecan Day
April 14 National Hot Cross Bun Day (Good Friday)
April 15 National Glazed Ham Day
April 16 National Eggs Benedict Day
April 16 National Baked Ham with Pineapple Day
April 17 National Cheeseball Day
April 18 National Animal Crackers Day
April 20 National Pineapple Upside-down Cake Day
April 21 National Chocolate-Covered Cashews Day
April 22 National Jelly Bean Day
April 23 National Cherry Cheesecake Day
April 24 National Pigs-in-a-Blanket Day
April 25 National Zucchini Bread Day
April 26 National Pretzel Day
April 27 National Prime Rib Day
April 28 National Blueberry Pie Day
April 29 National Shrimp Scampi Day
April 30 National Oatmeal Cookie Day

May

National Barbecue Month
National Chocolate Custard Month
National Egg Month
National Hamburger Month
National Salad Month
National Salsa Month
National Strawberry Month

May 1-7 National Raisin Week
May 3-9 National Herb Week

May 1 National Chocolate Parfait Day
May 3 National Raspberry Popover Day
May 3 National Chocolate Custard Day
May 4 National Candied Orange Peel Day
May 4 National Hoagie Day
May 6 National Crepe Suzette Day
May 7 National Roast Leg of Lamb Day
May 8 National Coconut Cream Pie Day
May 12 National Nutty Fudge Day
May 13 National Apple Pie Day
May 14 National Buttermilk Biscuit Day
May 17 National Cherry Cobbler Day
May 18 National Cheese Souffle Day
May 19 National Devil's Food Cake Day
May 20 National Quiche Lorraine Day
May 22 National Vanilla Pudding Day
May 23 National Taffy Day
May 24 National Escargot Day
May 25 National Brown-Bag-It Day
May 26 National Blueberry Cheesecake Day
May 31 National Macaroon day

June


National Candy Month
National Dairy Month
National Fresh Fruit and Vegetables Month
National Iced Tea Month
National Papaya Month

June 1 National Hazelnut Cake Day
June 2 National Rocky Road Day
June 3 Donut Day (1st weekend in June)
June 3 National Chocolate Macaroon Day
June 5 National Gingerbread Day
June 6 National Applesauce Cake Day
June 7 National Chocolate Ice Cream Day
June 9 National Strawberry-Rhubarb Pie Day
June 11 National German Chocolate Cake Day
June 12 National Peanut Butter Cookie Day
June 13 Kitchen Klutzes of America Day
June 14 National Strawberry Shortcake Day
June 16 National Fudge Day
June 17 National Apple Strudel Day
June 17 National Cherry Tart Day
June 21 National Peaches & Cream Day
June 22 National Chocolate Eclair Day
June 23 National Pecan Sandies Day
June 24 National Pralines Day
June 25 National Strawberry Parfait Day
June 26 National Chocolate Pudding Day
June 29 National Almond Buttercrunch Day

July


National Baked Bean Month
National Culinary Arts Month
National Hot Dog Month
National Ice Cream Month
National July Belongs to Blueberries Month
National Picnic Month

July 1 National Gingersnap Day
July 2 National Anisette Day
July 3 National Chocolate Wafer Day
July 4 National Barbecue Day
July 5 National Apple Turnover Day
July 6 National Fried Chicken Day
July 7 National Strawberry Sundae Day
July 7 National Macaroni Day
July 8 National Milk Chocolate with Almonds Day
July 9 National Sugar Cookie Day
July 10 National Pina Colada Day
July 11 National Blueberry Muffin Day
July 12 National Pecan Pie Day
July 15 National Tapioca Pudding Day
July 17 National Peach Ice Cream Day
July 18 National Caviar Day
July 20 National Ice Cream Day
July 20 National Lollipop Day
July 21 National Creme Brulee Day
July 22 National Penuche Day
July 23 National Vanilla Ice Cream Day
July 25 National Hot Fudge Sundae Day
July 26 National Bagelfest
July 28 National Milk Chocolate Day
July 28 National Hamburger Day
July 29 National Lasagna Day
July 30 National Cheesecake Day
July 31 National Raspberry Cake Day

August

National Catfish Month

August 1 National Raspberry Cream Pie Day
August 2 National Ice Cream Sandwich Day
August 2 National Ice Cream Soda Day
August 3 National Watermelon Day
August 4 National Chocolate Chip Day
August 5 National Mustard Day
August 6 National Root Beer Float Day
August 7 Raspberries 'n Cream Day
August 8 National Frozen Custard Day
August 9 National Rice Pudding Day
August 10 National S'mores Day
August 11 National Raspberry Bombe Day
August 14 National Creamsicle Day
August 15 National Lemon Meringue Pie Day
August 17 National Vanilla Custard Day
August 18 National Ice Cream Pie Day
August 19 National Soft Ice Cream Day
August 20 National Chocolate Pecan Pie Day
August 21 National Spumoni Day
August 22 National Pecan Torte Day
August 23 National Spongecake Day
August 24 National Peach Pie Day
August 25 National Banana Split Day
August 26 National Cherry Popsicle Day
August 27 National Pots de Creme Day
August 28 National Cherry Turnovers Day
August 30 National Toasted Marshmallow Day
August 31 National Trail Mix Day

September

National Chicken Month
National Honey Month
National Mushroom Month
National Papaya Month
National Potato Month
National Rice Month

September 3 National Welsh Rarebit Day
September 5 National Cheese Pizza Day
September 8 National Date-Nut Bread Day
September 11 National Hot Cross Bun Day
September 12 National Chocolate Milkshake Day
September 14 National Cream-Filled Donut Day
September 15 National Creme de Menthe Day
September 16 National Cinnamon-Raisin Bread Day
September 17 National Apple Dumpling Day
September 18 National Play-Dough Day
September 19 National Butterscotch Pudding Day
September 20 National Punch Day
September 21 National Pecan Cookie Day
September 22 National White Chocolate Day
September 26 National Pancake Day
September 28 National Strawberry Cream Pie Day
September 30 National Mulled Cider Day

October

National Apple Month
National Applejack Month
National Caramel Month
National Cookbook Month
National Cookie Month
National Cookie Month
National Dessert Month
National Pasta Month
National Pickled Peppers Month
National Pizza Month
National Popcorn Poppin’ Month
National Pork Month
National Pretzel Month
National Seafood Month

October 4 National Taco Day
October 5 National Apple Betty Day
October 6 National Noodle Day
October 9 National Dessert Day
October 10 National Angel Food Cake Day
October 11 National Sausage Pizza Day
October 13 National Peanut Festival
October 13 National Pumpkin Festival
October 15 National Mushroom Day
October 17 National Pasta Day
October 18 National Chocolate Cupcake Day
October 20 National Brandied Fruit Day
October 22 National Nut Day
October 23 National Boston Cream Pie Day
October 24 National Bologna Day
October 26 National Mincemeat Day
October 28 National Chocolate Day
October 29 National Oatmeal Day
October 30 National Candy Corn Day

November

National Fun with Fondue Month
National Georgia Pecan Month
National Peanut Butter Lover's Month
National Pepper Month
National Raisin Bread Month

November 1-7 - National Fig Week

November 2 National Deviled Egg Day
November 4 National Candy Day
November 5 National Doughnut Day
November 6 National Nachos Day
November 7 National Bittersweet Chocolate with Almonds Day
November 8 National Split Pea Soup Week (November 8-13)
November 10 National Vanilla Cupcake Day
November 12 National Pizza with the Works Except Anchovies Day
November 13 National Indian Pudding Day
November 14 National Guacamole Day
November 15 National Spicy Hermit Cookie Day
November 20 National Peanut Butter Fudge Day
November 23 National Cashew Day
November 25 National Parfait Day
November 26 National Cake Day
November 27 National Bavarian Cream Pie Day
November 28 National French Toast Day
November 29 National Chocolates Day
November 30 National Mousse Day

December


December 1 National Pie Day
December 2 National Fritters Day
December 4 National Cookie Day
December 5 National Sacher Torte Day
December 6 National Gazpacho Day
December 7 National Cotton Candy Day
December 8 National Brownie Day
December 9 National Pastry Day
December 11 National Noodle-Ring Day
December 12 National Ambrosia Day
December 13 National Cocoa Day
December 14 National Bouillabaisse Day
December 15 National Lemon Cupcake Day
December 16 National Chocolate Covered Anything Day
December 18 National Roast Suckling Pig Day
December 21 National French Fried Shrimp Day
December 23 National Pfeffernuesse Day
December 24 National Egg Nog Day
December 25 National Pumpkin Pie Day
December 26 National Candy Cane Day
December 27 National Fruitcake Day
December 30 National Bicarbonate of Soda Day

Laughing lol!


แก้ไขล่าสุดโดย benzsarocha เมื่อ Tue Mar 08, 2011 7:44 pm, ทั้งหมด 5 ครั้ง
benzsarocha
benzsarocha
F Class
F Class

จำนวนข้อความ : 15
คะแนน : 25
คะแนนชื่อเสียง : 4
Join date : 22/02/2011
Age : 21
ที่อยู่ : ในโลกนี้แหละ ล้อเล่น ขอนแก่นจ้า

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Tue Feb 22, 2011 10:20 am

เราเกิดวันไอศกรีมลูกพีช ลูกพีชไม่เคยทาน

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by benzsarocha on Tue Feb 22, 2011 7:06 pm

ไม่แปลแล้วนะคะ


แก้ไขล่าสุดโดย benzsarocha เมื่อ Mon Feb 28, 2011 1:41 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
benzsarocha
benzsarocha
F Class
F Class

จำนวนข้อความ : 15
คะแนน : 25
คะแนนชื่อเสียง : 4
Join date : 22/02/2011
Age : 21
ที่อยู่ : ในโลกนี้แหละ ล้อเล่น ขอนแก่นจ้า

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by Tabutuba on Tue Feb 22, 2011 10:05 pm

เหอ เหอ พึ่งรู้นะว่ามันมี วันอาหารแห่งชาติเยอะขนาดนี้ด้วย
น่ากิน จัง
Tabutuba
Tabutuba
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 155
คะแนน : 195
คะแนนชื่อเสียง : 29
Join date : 07/01/2011
Age : 21
ที่อยู่ : kkw Band

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by Tabutuba on Tue Feb 22, 2011 10:07 pm

เเต่น่า เสียดายที่ไม่มีวันเกิดเราเลยอ่ะ TT
Tabutuba
Tabutuba
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 155
คะแนน : 195
คะแนนชื่อเสียง : 29
Join date : 07/01/2011
Age : 21
ที่อยู่ : kkw Band

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by benzsarocha on Wed Feb 23, 2011 3:59 am

เลิกการแปลแล้วคะ


แก้ไขล่าสุดโดย benzsarocha เมื่อ Mon Feb 28, 2011 1:42 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
benzsarocha
benzsarocha
F Class
F Class

จำนวนข้อความ : 15
คะแนน : 25
คะแนนชื่อเสียง : 4
Join date : 22/02/2011
Age : 21
ที่อยู่ : ในโลกนี้แหละ ล้อเล่น ขอนแก่นจ้า

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by benzsarocha on Fri Feb 25, 2011 3:34 pm

ไม่แปลแล้วค่าาา


แก้ไขล่าสุดโดย benzsarocha เมื่อ Mon Feb 28, 2011 1:42 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
benzsarocha
benzsarocha
F Class
F Class

จำนวนข้อความ : 15
คะแนน : 25
คะแนนชื่อเสียง : 4
Join date : 22/02/2011
Age : 21
ที่อยู่ : ในโลกนี้แหละ ล้อเล่น ขอนแก่นจ้า

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by Tabutuba on Sat Feb 26, 2011 11:54 pm

เหอ เหอ
Tabutuba
Tabutuba
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 155
คะแนน : 195
คะแนนชื่อเสียง : 29
Join date : 07/01/2011
Age : 21
ที่อยู่ : kkw Band

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลของเดือนมกราคมพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Tue Mar 08, 2011 7:41 pm


เดือนแห่งชาร้อน

เดือนแห่งข้าวโอ๊ต

เดือนแห่งการทำอาหารช้าๆ


เดือนแห่งซุป


2 มกราคม วันบุฟฟเฟต์

3 มกราคม วันเชอร์รี่เคลือบช๊อคโกแล็ต

4 มกราคม วันสปาเก็ตตี้

5 มกราคม วันวิพครีม

6 มกราคม วันขนมปังหวาน

7 มกราคม วันเท็มปุระ

8 มกราคม วันทอฟฟี่อังกฤษ

9 มกราคม วันลูกแอพริคอต (ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในจีนแต่โด่งดังในตุรกี)

10 มกราคม วันช๊อคโกแล็ตขมหวาน

12 มกราคม วันขนมหวานแอลมอนด์คล้ายลูกชุบ (มีลักษณะคล้ายลูกชุบแต่หากเป็นของชาวตะวันตกและทำมาจากแอลมอนด์)

13 มกราคม วันขนมพีชเมลบา

14 มกราคม วันแซนด์ดิชเนื้อวัวอบเครื่องเทศร้อนๆ

15 มกราคม วันไอศกรีมสตอรเบอรี่

16. มกราคม วันขนมฟิกนิวตัน

20 มกราคม วันขนมคบเขี้ยวเนย

20 มกราคม วันชีสแห่งคู่รัก

21 มกราคม วันกราโนล่าแท่ง

22 มกราคม วันบราวนี่สีทอง

23 มกราคม วันพายรูบาบ (รูบาบคือชื่อผัก)

24 มกราคม วันเนยถั่วลิสง

25 มกราคม วันกาแฟไอริช

26 มกราคม วันบิรทเทิลถั่วลิสง

26 มกราคม วันถั่วพิสทาชิโอ

28 มกราคม วันแพนเค้กบลูเบอร์รี่

29 มกราคม วันข้าวโพดทอดกรอบ

30 มกราคม วันครัวซองต์

31 มกราคม วันข้าวโพดคั่ว


ขอขอบพระคุณรูปภาพlสวยๆ จาก
2.bp.blogspot.com
3.bp.blogspot.com
4.bp.blogspot.com
laborrightsblog.typepad.com
oderose.fr
recette.cuisine.notrefamille.com
roastersntoasters.com
upload.wikimedia.org
wiki.lets-study.com
www.chay4.com
www.cherrygal.com
www.cksinfo.com
www.cluechaser.com
www.faqs.org
farm1.static.flickr.com
www.greetings.ca
www.ifood.tv
www.igourmet.com
www.lessaveursdumonde.net
www.saidaonline.com
www.sanremosweets.net
www.shepherds-pie-recipe.com
www.sugarcraft.com
www.vitadelia.com


แก้ไขล่าสุดโดย Volwar เมื่อ Tue Oct 25, 2011 7:27 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง (Reason for editing : แก้ไขรูปภาพ)

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลของเดือนกุมภาพันธ์พร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Fri Mar 11, 2011 8:19 pm


เดือนแห่งผลเชอร์รี่

เดือนแผ่งผลเกรปฟรุต

เดือนแห่งอาหารเช้าร้อนๆ

เดือนแห่งถั่วแมคาเดเมีย (ถั่วของออสเตรเลีย)

เดือนแห่งอาหารว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ สัปดาห์แห่งแพนเค้ก


1 กุมภาพันธ์ วันเบเคดอลาสก้า (ขนมแบบไอศกรีมบนหน้าเค้กฟองน้ำหรือแพนเค้ก)

3 กุมภาพันธ์ วันเค้กแครอท

4 กุมภาพันธ์ วันซุปในบ้าน

4 กุมภาพันธ์ วันเห็ดสตัฟ

7 กุมภาพันธ์ วันพาสต้า Fettuccine Alfredo (ภาษาอิตาเลียน)

8 กุมภาพันธ์ วันกากน้ำตาล

9 กุมภาพันธ์ วันบาเกลและปลาแซมอนรมควัน (บาเกลคือขนมปังมีรูคล้ายโดนัท)

10 กุมภาพันธ์ วันบราวนี่ชีสครีม

11 กุมภาพันธ์วันแพตตี้เปเปอร์มินต์
[img][/img]
12 กุมภาพันธ์ วันพุดดิ้งพลัม

13 กุมภาพันธ์ วันพาสต้า Tortellini (ภาษาอิตาเลียน)

14 กุมภาพันธ์ วันช็อคโกแล็ตครีมฟิลด

15 กุมภาพันธ์ วันกัมดรอป

16 กุมภาพันธ์ วันแอลมอนด์

17 กุมภาพันธ์ วันพุดดิ้งอินเดียน (อินเดียนหมายถึงชาวอเมริกันพื้นเมือง)

19 กุมภาพันธ์ วันสาระแหน่ช๊อคโกแล็ต

20 กุมภาพันธ์ วันพายเชอร์รี่

21 กุมภาพันธ์ วันขนมปังหวานเหนียว

22 กุมภาพันธ์ วันปรุงทำอาหารมันเทศ

22 กุมภาพันธ์ วันค็อกเทลมาร์การิต้า


24 กุภาพันธ์ วันตอร์ติญ่าบ้างเรียกทอร์ทิลล่า (มีขายในไทยนะ)

25 กุมภาพันธ์ วันช๊อคโกแล็ตถั่วลิสง

25 วันคลามชาวเดอร์

26 กุมภาพันธ์ วันถั่วพิสทาชิโอ

27 กุมภาพันธ์ วันเค้กช๊อคโกแล็ต

27 กุมภาพันธ์ วันสตอรเบอรี่

27 กุมภาพันธ์ วันค็อกเทล Kahlua

28 กุมภาพันธ์ วันซูเฟลช๊อคโกแล็ต


ขอขอบพระคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
1.bp.blogspot.com
2.bp.blogspot.com
3.bp.blogspot.com
barlunaazul.files.wordpress.com
chefcuisto.com
chubbybelly.org
nemo.mwd.hartford.edu
nnm.ru
dieet.blog.nl
farm4.static.flickr.com
s.edizionibe.it
simplyrecipes.com
theholidaydiva.com
upload.wikimedia.org
www.cocktailsoftheworld.com
www.creamcheesebaskets.com
www.daleysfruit.com.au
www.dessert.net.au
www.efmnutrition.com.au
www.foodandwine.com
www.freschfoods.com
www.handingchao.com
www.havingnews.com
www.herdaily.com
www.iranchef.com
www.i-italy.org
www.kidstravelblog.com.au
www.longchimdoo.com
www.melk.no
www.mh.ac.th
www.portalbj.com
www.rockymountainlodge.com
www.saidaonline.com
www.theherbprof.com
www.womansday.com

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by *!!~AlFeiLai~!!* on Sat Mar 12, 2011 9:03 am

วันเยอะมากมายอะ =[]=
ซูเฟลน่ากินน XD
*!!~AlFeiLai~!!*
*!!~AlFeiLai~!!*
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 265
คะแนน : 299
คะแนนชื่อเสียง : 21
Join date : 28/03/2010
Age : 22
ที่อยู่ : Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว https://twitter.com/spellsunnn

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by Tabutuba on Sat Mar 12, 2011 10:30 am

ช็อกโกเเล็ตครีมฟิลด น่ากินจัง เหอๆ
Tabutuba
Tabutuba
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 155
คะแนน : 195
คะแนนชื่อเสียง : 29
Join date : 07/01/2011
Age : 21
ที่อยู่ : kkw Band

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by IceDraGon on Sun Mar 20, 2011 1:01 pm

เพื่อนที่เป็นคนอังกฤษเคยเล่าให้ฟังว่า วันอื่นๆจะไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรเท่าไหร่ แต่วันที่เด่้นๆเลยคือแพนเค้กเดย์ ที่อยู่ในช่วงเดือนกุมภาแถวๆวันที่19-25 เราจำไม่ได้นะว่าวันไหน รู้แต่ว่าวันนั้นคนอังกฤษจะกินแพนเค้กทุกมื้อในวันนั้นเลย
IceDraGon
IceDraGon
D Class
D Class

จำนวนข้อความ : 62
คะแนน : 85
คะแนนชื่อเสียง : 9
Join date : 06/03/2010
Age : 23
ที่อยู่ : บ้าน

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลเดือนมีนาคมพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Mon Mar 21, 2011 7:39 pm


เดือนระลึกถึงคาเฟอีน

เดือนแห่งขึ้นฉ่าย

เดือนแห่งแป้งทำอาหาร

เดือนแห่งอาหารแช่แข็ง

เดือนแห่งบะหมี่

เดือนแห่งโภชนาการ

เดือนแห่งถั่วลิสง

เดือนแห่งซอส1 มีนาคม วันเนยถั่วคู่รัก

1 มีนาคม วันคอมโพทผลไม้

2 มีนาคม วันพายครีมกล้วย

3 มีนาคม วันโคล์ดคัต

3 มีนาคมวันไวน์ร้อน

4 มีนาคม วันเค้กปอนด์

5 มีนาคม วันชีสดูเดิ้ล

6 มีนาคม วันอาหารแช่แข็ง

6 มีนาคม วันชีสเค้กช็อคโกแล็ตขาว

7 มีนาคม วันมงกุฏหมูย่าง

7 มีนาคม วันธัญพืช

8 มีนาคม วันคลัสเตอร์ถั่วลิสง

9 มีนาคม วันเนื้อปู

10 มีนาคม วันโพโพเวอร์บลูเบอร์รี่

11 มีนาคม วันแวฟเฟิลนัทข้าวโอ๊ต

12 มีนาคม วันหอยเชลล์อบ

13 มีนาคม วันทอร์เทมะพร้าว

14 วันมันฝรั่งแผ่น

15 มีนาคม วันถั่วลิสงคู่รัก

15 มีนาคม วันแพรเฮเลน

16 มีนาคม วันอาร์ทิโชกหัวใจ

18 มีนาคม วันคุกกี้ข้าวโอ๊ตลูกไม้

19 มีนาคม วันอาหารสัตว์ปีก

19 มีนาคม วันคาราเมลช็อคโกแล็ต

20 มีนาคม วันพาสต้าราวีโอลี

21 มีนาคม วันขนมปังฝรั่งเศส

23 มีนาคม วันมันฝรั่งทอดและน้ำจิ้ม (ไว้จุ่ม)

23 มีนาคม วันขนมปังปิ้งเมลบา

24 มีนาคม วันช็อคโกแล็ตไส้ลูกเกด

25 มีนาคม วันกุ้งมังกรนิวเบิร์ก

26 มีนาคม วันวัฟเฟิล

26 มีนาคม วันนูแก็ต

27 มีนาคม วันข้าวผัดสเปน (ปาเอลล่า)

28 มีนาคม วันเค้กป่าดำ

29 มีนาคม วันเค้กชิฟฟอนมะนาว (เลมอน)

30 มีนาคม วันซุปคอไก่งวง

31 มีนาคม วันหอยคลามครึ่งฝา


ขอขอบพระคุณรูปภาพจาก
2.bp.blogspot.com
3.bp.blogspot.com
4.bp.blogspot.com
allinthenameoffood.com
blog.gourmandia.com
farm4.static.flickr.com
fitnessrevolutionblog.files.wordpress.com
i.ehow.com
i1.squidoocdn.com
keetsa.com
nozominoheya.blogspot.com
recetasdecocinablog.com
whatscookingamerica.net
wikipedia.org
www.1bestcuisineguide.com
www.bertuccios.com
www.bonappetit.com
www.ces.ncsu.edu
www.ciberteca.net
www.dek-d.com
www.dietsinreview.com
www.foodimentary.com
www.hellopro.fr
www.ihategreenbeans.com
www.janatantra.com
www.kraft.com.au
www.lucianopignataro.it
www.malleys.com
www.mdzol.com
www.orangeandbluehue.com
www.pcbaby.com.cn
www.people.com.cn
www.preparedpantry.com
www.recipeturk.com
www.sodahead.com
www.squidoo.com
www.syndicat-rizerie.fr
www.thailabor.com
www.thegreatgourmet.com
www.yourpersonalgourmet.com

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: วันอาหารแห่งชาติ ในอเมริกา มันเยอะจริงๆนะ[มีผู้แปลต่อพร้อมภาพแล้วคะ]

ตั้งหัวข้อ by *!!~AlFeiLai~!!* on Mon Mar 21, 2011 8:28 pm

26 มีนา วัฟเฟิลลล ~ *O*
*!!~AlFeiLai~!!*
*!!~AlFeiLai~!!*
B Class
B Class

จำนวนข้อความ : 265
คะแนน : 299
คะแนนชื่อเสียง : 21
Join date : 28/03/2010
Age : 22
ที่อยู่ : Thailand

ดูข้อมูลส่วนตัว https://twitter.com/spellsunnn

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลเดือนเมษายนพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Sat Aug 13, 2011 10:05 am


เดือนขึ้นช่ายสด

เดือนพีคัน

เดือนซอฟต์เพรตเซล

เดือนอาหารจำพวกถั่วเหลือง


12-18 เมษายน วันสลัดไข่

1 เมษายน วันขนมปังผู้แสวงโชค


2 เมษายน วันเนยถั่วและวุ้น

3 เมษายน วันช็อคโกแล็ตมูส

4 เมษายน วันกอร์ดอง เบลอ


5 เมษายน วันลูกเกดและแถบเครื่องเทศ

6 เมษายน วันข้าวโพดคั่วคาราเมล

7 เมษายน วันเค้กกาแฟ

8 เมษายน วันเอ็มปานาดา

9 เมษายน วันคุกกี้อัลมอนด์จีน

10 เมษายน วันพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอบเชย

11 เมษายน วันชีสฟองดูว์

12 เมษายน วันชะเอม

13 เมษายน วันคลอบเบอร์พีช

14 เมษายน วันถั่วพีคัน

14 เมษายน วันขนมปังร้อนกางเขน (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)

15 เมษายน วันแฮมเงา

16 เมษายน วันไข่อวยพร

16 วันแฮมอบกับสับปะรด

17 เมษายน วันชีสบอล

18 เมษายน วันแคร็กเกอร์รูปสัตว์

20 เมษายน วันเค้กสับปะรดบนล่าง

21 เมษายน วันช็อคโกแล๊ตไส้มะม่วงหิมพานต์

22 เมษายน วันเจลลี่บีน

23 เมษายน วันชีสเค้กเชอร์รี่

24 เมษายน วันหมูในผ้าห่ม

25 เมษายน วันขนมปังซูคินี

26 เมษายน วันเพรทเซิล

27 เมษายน เนื้อซี่โครงที่ดีที่สุด

28 เมษายน วันพายบลูเบอร์รี่

29 เมษายน วันกุ้งทอดกับเนย

30 เมษายน วันคุกกี้ข้าวโอ๊ต


ขอบพระคุณรูปภาพจาก
2.bp.blogspot.com
4.bp.blogspot.com
30.media.tumblr.com
always-hungryyy.tumblr.com
bahamasbestcakes.webs.com
graeme.woaf.net
hostedmedia.reimanpub.com
ironchefshellie.com
mothersmite.com
myrecipes.com
pirun.ku.ac.th
recipes.wikia.com
www.blogth.com
www.cake2thailand.com
www.ebfarm.com
www.finestchef.com
www.glogster.com
www.homebakedmemories.com
www.instructables.com
www.littleabout.com
www.myfreedomsmokes.com
www.oknation.net
www.pg.in.th
www.superpretzel.com
www.tasteofhome.com
www.weloveshopping.com
www.wizardrecipes.com

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลของเดือนพฤษภาคมพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Thu Oct 13, 2011 6:18 pm


เดือนแห่งบาร์บีคิว

เดือนแห่งคัสตาร์ดช็อคโกแล็ต

เดือนแห่งไข่

เดือนแห่งแฮมเบอร์เกอร์

เดือนแห่งสลัด

เดือนแห่งซัลซา

เดือนแห่งสตอรเบอร์รี่


1-7 พฤษภาคม สัปดาห์แห่งลูกเกด

3-9 พฤษภาคม สัปดาห์แห่งสมุนไพร


1 พฤษภาคม เดือนแห่งพาร์เฟช็อคโกแล็ต

3 พฤษภาคม เดือนแห่ง Raspberry Popover

3 พฤษภาคม เดือนแห่งคัสตาร์ดช็อคโกแล็ต

4 พฤษภาคม เดือนแห่งขนมรูปลูกอมเปลือกส้ม

4 พฤษภาคม เดือนแห่ง Hoagie

6 พฤษภาคม เดือนแห่ง Crepe Suzette

7 พฤษภาคม เดือนแห่งขาแกะย่าง

8 เดือนแห่งพายครีมมะพร้าว

12 พฤษภาคม เดือนแห่งฟัจด์ถั่ว

13 พฤษภาคม เดือนแห่งพายแอปเปิ้ล

14 พฤษภาคม เดือนแห่งบิสกิตนมเนย

17 พฤษภาคม เดือนแห่งคอบเบลอร์เชอร์รี่

18 พฤษภาคม เดือนแห่งซูฟเฟิลชีส

19 พฤษภาคม เดือนแห่งเค้กอาหารของปีศาจ

20 พฤษภาคม เดือนแห่ง Quiche Lorraine

22 พฤษภาคม เดือนแห่งพุดดิ้งวานิลลา

23 พฤษภาคม เดือนแห่ง ทอฟฟี่

24 พฤษภาคม เดือนแห่งหอยทาก (อาหารฝรั่งเศส)

25 พฤษภาคม เดือนแห่งถุงกระดาษสีน้ำตาล

26 พฤษภาคม เดือนแห่งบลุเบอร์รี่ชีสเค้ก

31 พฤษภาคม เดือนแห่งมาร็อง (ขนมของฝรั่งเศส)

รูปภาพจาก
en.wikipeida.org
1.bp.blogspot.com
3.bp.blogspot.com
4.bp.blogspot.com
bigperfectdiet.com
hilight.kapook.com
foodsfashion.com
kookkiknaka.exteen.com
sacredchemist.blogspot.com
lindaraxa.blogspot.com
media.onsugar.com
media.tumblr.com
myrecipes.com
mytripz.exteen.com
recipesnus.com
sasayama.jidori.com
static.kookjij.nl
surawka.republika.pl
turi100.net
zencancook.com
vezenquandopub.blogspot.com
www.bbcgoodfood.com
www.cdkitchen.com
www.finestchef.com
www.greetings.ca
www.homebakedmemories.com
www.huaxia.com
www.naimiang.com
www.reluctantgourmet.com
www.rd1677.com
www.sounds-of-water.com

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลของเดือนมิถุนายนพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Thu Oct 20, 2011 7:13 pm


เดือนแห่งลูกกวาด

เดือนแห่งผลิตภัณฑ์จากนม

เดือนแห่งผักผลไม้สด

เดือนแห่งชาเย็น

เดือนแห่งมะละกอ


1 มิถุนายน วันแห่งเค้กเฮเซลนัท

2 มิถุนายน วันแห่งร็อคกี้โร้ด

3 มิถุนายน วันแห่งโดนัท (สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน)

3 มิถุนายน วันแห่งมาการ็องช็อคโกแล็ต

5 มิถุนายน วันแห่งขนมปังขิง

6 มิถุนายน วันแห่งเค้กซอสแอปเปิล

7 มิถุนายน วันแห่งไอศกรีมช็อคโกแล็ต

9 มิถุนายน เดือนแห่งพายสตอรเบอร์รี่รูบาบ

11 มิถุนายน วันแห่งเค้กช็อคโกแล็ตเยอรมัน

12 มิถุนายน วันแห่งคุกกี้เนยถั่วลิสง

13 มิถุนายน วันแห่ง ครัว Klutzes ของอเมริกา (ไม่ทราบความหมายแฮะ)

14 มิถุนายน วันแห่งชอร์ทเค้กสตรอเบอร์รี่

16 มิถุนายน วันแห่งฟัดจ์

17 มิถุนายน วันแห่ง Apple strudel

17 มิถุนายน วันแห่งทาร์ตเชอร์รี่

21 มิถุนายน วันแห่งพีชและครีม

22 มิถุนายน วันแห่งเอเคลร์ช็อคโกแล็ต

23 มิถุนายน วันแห่งแซนดีซ์พีคัน

24 มิถุนายน วันแห่งพาไลน์

25 มิถุนายน วันแห่งพาร์เฟสตอรเบอร์รี่

26 มิถุนายน วันแห่งพุดดิ้งช็อคโกแล็ต

29 มิถุนายน วันแห่งอัลมอนด์บัตเตอร์ครันช์

รูปภาพจาก
en.wikipedia.org
enciksparkle.blogspot.com
healthyrecipes.wikia.com
familyfun.go.com
flickr.com
hostedmedia.reimanpub.com
lericettediziafedora.blogspot.com
messyandpicky.com
myrecipes.com
simplyrecipes.com
stacynaquininteriors.com
taste.com.au
themarketingguy.files.wordpress.com
whatscookingamerica.net
www.chocolate-candy-mall.com
www.crappie-fishing-tips.info
www.dishbase.com
www.grocerycouponnetwork.com
www.healwithhope.com
www.knowabouthealth.com
www.polymerclayweb.com
www.redtor.com
www.rendez-vous-wiki.com

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

แปลของเดือนกรกฎาคมพร้อมรูปภาพ

ตั้งหัวข้อ by Volwar on Mon Oct 24, 2011 10:12 am


เดือนแห่งถั่วต้ม
[img:776f]http://www.raneenoi.com/superpage7/pic7/img_1570w[1].jpg[/img:776f]
เดือนแห่งศิลปะการตกแต่งอาหาร

เดือนแห่งฮอทดอก

เดือนแห่งไอศกรีม

เดือนกรกฎาคมเป็นส่วนหนึ่งแห่งบลูเบอร์รี่

เดือนแห่งการปิคนิค


1 กรกฎาคม วันแห่งจินเจอร์สเนป

2 กรกฎาคม วันแห่ง แอนนิเซท

3 กรกฎาคม วันแห่งเวเฟอร์ ช็อคโกแล็ต

4 กรกฎาคม วันแห่งบาร์บีคิว

5 กรกฎาคม วันแห่งแอปเปิลเทิร์นโอเว่อร์

6 กรกฎาคม วันแห่งไก่ทอด

7 กรกฎาคม วันแห่งสตอรเบอร์รี่ ซันเดย์

7 กรกฎาคม วันแห่งมะกะโรนี

8 กรกฎาคม วันแห่งช็อคโกแล็ตนมกับอัลมอนด์

9 กรกฎาคม วันแห่งคุกกี้น้ำตาล

10 กรกฎาคม วันแห่งปิญา โคลาดา

11 กรกฎาคม วันแห่งมัฟฟินบลูเบอร์รี่

12 กรกฎาคม วันแห่งพายพีคัน

15 กรกฎาคม วันแห่งพุดดิ้งแป้งมันสำปะหลัง

17 กรกฎาคม วันแห่งไอศกรีมพีช

18 กรกฎาคม วันแห่งไข่ปลาคาร์เวียร์

20 กรกฎาคม วันแห่งไอศกรีม

20 กรกฎาคม วันแห่งอมยิ้ม

21 กรกฎาคม วันแห่งเครมบรูเล่

22 กรกฎาคม วันแห่ง Penuche

23 กรกฎาคม วันแห่งไอศกรีมวนิลลา

25 กรกฎาคม วันแห่งฮอคฟัดจ์ซันเดย์

26 กรกฎาคม วันแห่ง Bagelfest

28 กรกฎาคม วันแห่งช็อคโกแล็ตนม

28 กรกฎาคม วันแห่งแฮมเบอร์เกอร์

29 กรกฎาคม วันแห่งลาซานญ่า

30 กรกฎาคม วันแห่งชีสเค้ก

31 กรกฎาคม วันแห่งเค้กราสเบอร์รี่

รูปภาพจาก
1malaysiabakery2010.blogspot.com
abmorreds.blogspot.com
www.aussiecandlesupplies.com.au
blog.sigsiv.com
chocolatecakessite.com
corriendoatodocorrer.blogspot.com
desertculinary.blogspot.com
learners.in.th
thaiza.com
thefitflosser.blogspot.com
thisvintageheart.blogspot.com
frenchpastrychef.com
flickr.com
www.dekmaharai.com
www.drinkswap.com
www.ducttapeartinfo.com
www.fisho.com
www.guanchunding.com
www.haagen-dazs.com
www.kroobannok.com
www.loveandflour.com
www.pastrywiz.com
www.preparedpantry.com
www.raneenoi.com
www.samcooks.com
www.siamshop.com
www.yanobakery.ob.tc

_________________
ตอนนี้เราสร้างเว็บบอร์ดใหม่ล่ะนะ 2 เว็บ

http://konklungtalay.thai-forum.net/

http://50secretsbkk.thai-forum.net/

http://siamois-wenhua.thai-forum.net/

Volwar
Volwar
Webmaster
Webmaster

จำนวนข้อความ : 572
คะแนน : 770
คะแนนชื่อเสียง : 14
Join date : 23/01/2010
Age : 25
ที่อยู่ : ถนนเจริญยาก ถนนไม่มีรถเมล์ กทม.

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ